Uitstel van betaling sociale bijdrage:

Alle zelfstandigen kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.
Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

Welke kwartalen:
1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline aanvraag:
Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2

!!! Mensen met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.

Vermindering van sociale bijdragen:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.
Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen.

Overzicht drempels  Xerius

Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kwartaal 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.
Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.
Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).
Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.
Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of via je sociaal verzekeringsfonds .

 

De Vlaamse inhaalpremie (lees: hinder- en sluitingspremie) :

Indien je als ondernemer verplicht je zaak moet sluiten omwille van de Coronamaatregelen dan heb je recht op een inhaalpremie.
Eveneens de restaurants of andere eetgelegenheden die overschakelen op take away (afhaal). Hier vallen ook de frituren onder die hun eetzaal moeten sluiten en waardoor je enkel nog kan uithalen. De premie is per ondernemer en niet per vestiging. Ben je dus ondernemer met vb. vijf vestigingen, krijg je slechts 1x de Vlaamse hinderpremie.

Premie bij volledige sluiting :   4.000 € en na 21 dagen 160€/dag
Premie bij weekend sluiting :   2.000 € en na 21 dagen 160€/dag

Hoe aanvragen:
Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden, wel kan je je laten registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.       https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:
Met gezinslast : 62.08€ per dag
Alleenstaande : 49.68€ per dag
Samenwonende : 38.10€ per dag

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. Xerius heeft ondertussen contact gehad met het ziekenfonds en zij wachten op instructies van het RIZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds voornoemde procedure.

 

Tekst opgesteld in samenspraak met Danny De Pourcq  XERIUS

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close