Overbruggingsrecht:

Wie ?
->  ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut   (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers)

WIE NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

Wanneer heb je recht?

 • Actief in de horeca
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Voorwaarden :

 • Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf (website, mail of post)
 • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (*met gezinslast)
  • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
  • Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen
 • Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-crisis
 • Bezoldiging en Voordelen alle aard moeten NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
 • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
  • Evenwel moet de notie ‘gezinslast’ nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Geef dit zeker mee aan je klanten, want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.
  • Tip: Ben je niet zeker? Check dit bij je ziekenfonds

Toelichting gezinslast;
Om een uitkering te ontvangen van 1.614,10 euro, moet je kunnen aantonen dat je minstens 1 persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds. Slechts 1 persoon binnen het gezin kan deze uitkering als zelfstandige genieten.
Wie kan dit zijn?
– Echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kinderen (ongeacht leeftijd), bloed- of aanverwanten tot de 3e graad.
– Het brutobedrag van het maandelijks (beroeps- of vervangings-) inkomen het grensbedrag van 1.009,84 euro (bruto) niet overschrijden (vanaf 01/03/2020)

Voorbeeld :
Je bent alleenstaande  dan geen gezinslast
Je bent gehuwd of samenwonend en beide partners hebben een inkomen en minstens 1 kind ten laste (het kind staat meestal ten laste bij de oudste ouder)
-> Slechts één van beiden krijgt uitkering met gezinslast
Je bent gehuwd of samenwonend en beide partners hebben een inkomen en GEEN kind ten laste
-> Uitkering zonder gezinslast
Je bent gehuwd of samenwonend, slechts één partner heeft een inkomen > 1.009,84, géén kinderen ten laste
-> Uitkering zonder gezinslast

 

Diverse toelichtingen :
– De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een vervangingsinkomen) Er wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden.
– Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen. Belastingaangifte: Deel 1 vak IV code 1271 – 87/ 2271 – 57
– De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht van 12 maanden.
– Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
– Startdatum van de ondernemer noch de sector waarin men actief is speelt geen rol.
– Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie (4.000 € ).
– Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden
– Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door sociaal verzekeringsfonds.
– Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering, ongeacht of zij hun activiteit voortzetten (= geen gedwongen sluiting)
– Starters vanaf 1 april of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor retro-actieve aansluitingen.
– Uitkering mag op privérekening of professioneel bankrekeningnummer gestort worden maar Xerius moet wel controleren op fraude wanneer een ander bankrekeningnummer opgegeven wordt van waaruit hij/zij normaal de sociale bijdragen betaalt. Indien niet verschillend kan er sneller uitbetaald worden.
– Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen
– Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
– Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.
– Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020.

 – > Aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close