Voor ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro is er een compensatiepremie van 3.000 euro voorzien.  Deze moet aangevraagd worden voor 30 juni 2020 via de website van Vlaio.  Vlaio streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei e.k.  online te hebben.

De premie is voor ondernemers die een sterke omzetdaling hebben ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad

Welke ondernemers komen in aanmerking ?
– Actieve ondernemers met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
– Een onderneming of zelfstandige die actief was in de KBO op 12 maart 2020  (Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten vb. faillissement, vereffening, stopzetting).
– Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn (je dient slechts 1 aanvraag in per onderneming);
– Premie wordt uitbetaald aan de onderneming die de aanvraag doet
– Starters nà 14/03/2020 komen niet in aanmerking

De ondernemer/onderneming die recht heeft op een premie van 3.000 euro :

 • Zelfstandige in hoofdberoep bent;
 • Zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

De ondernemer/onderneming die recht heeft op een premie van 1.500 €  :

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld
 • Gepensioneerde die een zelfstandige activiteit uitoefent.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

 • De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020, volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO),  tot één van volgende 5 categorieën:
  1. de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
  2. de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
  3. de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
  4. de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
  5. Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor de categorieën 1 t.e.m. 4 vind je in bijlage de lijst van de NACE-codes.

De ondernemingen van categorie 5 zullen in hun aanvraag moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

Wie zijn uitgesloten :

 • 64200 Holdingvennootschappen;
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten van de Hinderpremie).

Wat is een sterke omzetdaling ?
Omzetverlies van -60% (excl. BTW) aantonen via verklaring op eer aan Vlaio voor de periode tussen 14/03/20 tot 30/04/20 vergeleken met 14/03/19 tot 30/04/19.

 • Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties doorfacturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van één van volgende elementen:
  • exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde
  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van  de opgelegde verplichtingen, zoals  social distancing.

De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten.

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met:

 • de corona hinderpremie
 • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
 • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

 

FAQ

Krijgt een artsenassociatie de compensatiepremie of de artsenvennootschap zelf?
De premie is per ondernemingsnummer, ongeacht de samenwerkingsvorm
Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op het eerste zicht niet zo makkelijk.

Wat indien de vennootschap 2 vestigingen heeft, voor de éne de hinderpremie en voor de andere vestiging de compensatiepremie?
1 onderneming kan niet de hinderpremie en de compensatiepremie combineren.

Wat met student zelfstandige? Idem als bijberoep?
Als de student zelfstandige voldoet aan de voorwaarde van de inkomsten in 2019, dan kan deze in aanmerking komen, hetzij als zelfstandige in hoofdberoep, hetzij als zelfstandige in bijberoep.

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close