De Vlaamse Hinderpremie bij gedwongen sluitingen :

De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).
Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels.

Wie komt in aanmerking : 

 • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
 • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Hoeveel premie in geval van 1 vestiging ?

 • 4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer
 • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
 • Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
 • Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

 

Hoeveel premie in geval van meerdere vestigingen:

 • Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.
 • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
 • Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
 • Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Tips:
– Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
– Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
– De kaartlezer van Belfius kan gebruikt worden als E-ID lezer.

FAQ’s  en antwoorden van Vlaio.

Mag mijn boekhouder de hinderpremie aanvragen?,
-> enkel als hij een mandaat heeft voor aanvragen te doen via het VLAIO-loket.

Garages (zonder showroom), mogen deze openblijven?  Geen recht op de premie
->Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en ze moeten de sociale afstand respecteren. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Showroom is in openlucht (poorten, stenen,… in de voortuin)?
-> nog geen antwoord

Vastgoedmakelaars zonder fysieke locatie
-> Geen recht op de premie
Vastgoedmakelaars kunnen hun activiteiten verder zetten (eventueel online).

Vastgoedmakelaars met een fysieke locatie (immokantoor)?
-> Als de fysieke vestiging die publiek toegankelijk is moet sluiten, komen ze wel in aanmerking.

Markten
-> WEL recht op de premie
-> Ja, en de voedingskramen mogen nog op de markt staan, mits toestemming van de gemeente.

Wat met verschillende ondernemers met éénzelfde vestiging (geen vennootschap) ?
-> Er kan slechts 1 ondernemer voor deze vestiging de premie aanvragen.

Wassalons (waar je de was naar toe brengt)
-> Geen recht op de premie
-> Wassalons mogen open blijven

Opslagruimte van tenten om te verhuren
-> Geen recht op de premie
-> Er is geen gedwongen sluiting.

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close